media

Statements

DEMANDING ACCOUNTABILITY CENTRAL TO DEFENDING DEMOCRACY 

04 April 2021

Speaking on behalf of the Defend our Democracy campaign, Reverend Frank Chikane said, “Experience has taught our country how donations made to political parties can be used as basis to extract favours from politicians at a later stage. The lack of accountability with regards to party funding is central to state capture.”

By Defend Our Democracy

DIE AANSLAG OP SUID-AFRIKA SE KONSITUSIONELE DEMOKRASIE: ’N OPROEP OM SAAM OP TE TREE     

18 Maart 2021   

“Onderteken asseblief hierdie verklaring, en versprei dit so wyd soos moontlik. Ons kannie passiewe waarnemers wees terwyl ons demokrasie en ons Grondwet bedreig word nie. Ons het almal blatante korrupsie gesien, en hoe instellings ondermyn is. Tans is daar pogings om ook ons konstitusionele demokrasie – wat ons almal beskerm en vereis dat ons regering ons as die mense van Suid Afrika dien – te ondermyn. Gewese president Zuma het geweier om by die Zondo Kommissie getuienis te lewer, alhowel hy voorheen as getuie daar was. Gevaarlike en teen-demokratiese magte word ook opgesweep om Zuma te ondersteun. Dit skep ‘n ernstige bedreiging vir die stabilitetit en demokrasie van Suid-Afrika. Ons doen dus ‘n oproep op alle mense om hierdie bedreiging van ons demokrasie te opponeer, en om saam te staan teen die persone wat vasberade is om die waardes en beginsels in ons Grondwet te verkrag. Ons eis dat Jacob Zuma voor die Zondo Kommissie verskyn, of die gevolge van sy optrede dra.”

Klik hier om te teken. 

Deur Beskerm Ons Demokrasie 

THE ASSAULT ON SOUTH AFRICA’S CONSTITUTIONAL DEMOCRACY: A CALL TO UNITED ACTION

18 March 2021

“Twenty-five years ago, the people of this nation adopted the Constitution of the Republic of South Africa (1996), enshrining in the history of the country the very first democratic code of rights, entitlements and responsibilities governing the conduct of the people and the state…”

By Defend Our Democracy